Select Page

Nacionalni referenčni laboratorij za insekte in pršice je konzorcij dveh inštitucij. Koordinira ga Kmetijski inštitut Slovenije. Vanj pa je vključen tudi Gozdarski inštitut Slovenije.

KOORDINATOR:

Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana

kontakt: spela.modic@kis.si

www.kis.si

Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana

kontakt: maarten.degroot@gozdis.si

www.gozdis.si