Select Page

Nacionalni referenčni laboratorij za škodljive organizme rastlin – INSEKTI IN PRŠICE

 

V oktobru 2019 je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin RS (UVHVVR) imenovala Nacionalni referenčni laboratorij za škodljive organizme rastlin – insekti in pršice, ki je konzorcij dveh partnerjev:

Naloge, ki jih opravlja nacionalni referenčni laboratorij so opredeljene v 101. členu Uredbe (EU) 2017/625, med drugim:

  • sodelovanje z referenčnimi laboratoriji Evropske unije
  • usklajevanje uradnih laboratorijev v Republiki Sloveniji
  • usklajevanje in skrb za izboljšanje laboratorijskih analitskih, preskusnih in diagnostičnih metod
  • organizacija med-laboratorijskih primerjalnih preskusov ali preskusov strokovne usposobljenosti med uradnimi laboratoriji
  • zagotavljanje strokovne in znanstvene pomoči UVHVVR za izvajanje večletnih nacionalnih načrtov nadzora in drugih usklajenih programov uradnega nadzora
  • zagotavljanje validiranja reagentov, vzpostavitev in vzdrževanje seznamov razpoložljivih referenčnih snovi in reagentov
  • nudenje strokovne pomoči UVHVVR pri diagnosticiranju izbruhov bolezni, ki se prenašajo s škodljivimi organizmi rastlin in v primeru neskladnosti pošiljk (potrditveno diagnosticiranje, ugotavljanje lastnosti, epidemiološke in taksonomske študije izolatov patogenov ali vzorcev škodljivih organizmov).

Naloge so med partnerji v konzorciju opredeljene glede na vrsto rastlin:

  • Gozdarski inštitut Slovenije: insekti in pršice na gozdnem drevju in lesnatih rastlinah ter lesenem pakirnem materialu
  • Kmetijski inštitut Slovenije: insekti in pršice na kmetijskih in okrasnih rastlinah

Povezave: