Select Page

Kontakt

dr. Maarten de Groot

Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 LJUBLJANA

e-mail: maarten.degroot@gozdis.si

tel: + 386 1 200 78 65